Informace k provozu škol od 12. 4. 2021

Pro prezenční výuku je nutné, aby žáci dodržovali hygienická opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví:

  • povinné testování žáků
  • žáci mají povinnost nosit chirurgickou roušku či respirátor
  • povinnost větrání ve třídách, používání dezinfekce rukou
  • školní jídelna – žáci, kteří se zúčastní prezenční výuky, mají automaticky přihlášeny obědy
  • výuka hudební výchovy – bez zpěvu, výuka tělesné výchovy – procházky
  • vstup třetích osob do školy pouze výjimečně (povinný respirátor)

Informace k testování 

Testovat se budou postupně všechny skupiny žáků a zaměstnanců školy, kterým bude umožněn návrat k prezenční výuce.

Testování je povinné, bez testu nelze žáky zařadit do prezenční výuky!!!!!

Kdo se testovat nemusí:

  • testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Takový žák nebude testován do konce ochranné lhůty 90 dní od prvního testu s pozitivním výsledkem.
  • žák, který má vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování
  • žák, který bude mít antigenní test, nebo PCR test s certifikátem negativního výsledku z odběrového místa ne starší 48 hodin

Průběh testování 

Testovat se bude tzv. samo-odběrem pomocí neinvazivních testů (instruktážní video zde).

V případě testování mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit – výjimka pro vstup do budovy).

Testovací dny: pondělí a čtvrtek – příchod do školy v 8:15 (začátek testování v učebně).
Žáky jedné třídy si vyzvedne vyučující, nebo asistent před školou.
Pokud budete při testování pomáhat, informujte třídního učitele, který vám sdělí, kde je testovací místnost.
Pokud žák nepřijde do školy v den testování, bude testován ihned po svém příchodu do školy.
Platnost testu z odběrové stanice je 48 hodin (např. když necháte otestovat své dítě v neděli, nebude se muset testovat v pondělí, ale ve čtvrtek již ano). Výsledek testu je nezbytné doložit.


 

Categories: Aktuality