Přijímací řízení žáků do šestého ročníku 2021/22

V roce 2021/2022 budeme otevírat 3 třídy šestého ročníku. 

Přijímací řízení bude rozděleno na 3 části:

  1. Zaslání škole v elektronické podobě doporučení z PPP, kde jsou jasně specifikovány poruchy učení identifikátorem znevýhodnění, kontakt na zákonného zástupce včetně telefonického spojení v termínu od 1. 5. – 15. 5. 2021 k rukám ředitelky/ zástupkyně školy (možné zaslat i poštou, datovou schránkou).
  2. Posouzení posudků vedením školy a následné vyhodnocení.
  3. V případě kladného výsledku pozvání na pohovor se zákonným zástupcem a vedením školy k vlastnímu přijetí žáka/ V případě nesplnění podmínky poruchy učení informování zákonného zástupce a navrácení dokumentace. 

Upozornění:
Nezasílejte doporučení z PPP, kde má žák specifikovanou jinou poruchu, než poruchu učení. V tomto případě nemůžeme přijetí vyhovět, neboť naše škola je výhradně určena žákům s poruchami učení bez MR, což jsme povinni dokládat ve výkaznictví MŠMT zmíněným identifikátorem přiřazeným v PPP. 
V případě nejasností, či individuálních dotazů kontaktujte ředitelku/ zástupkyni školy (kontakt zde).
V současné době není prohlídka školy možná, využijte tedy virtuální prohlídku a informace na webu školy.


Categories: Aktuality