Ďáblův sponzor

Autor článku: Petr Hubáček 

Senzační titulek, ne? Zvláště když přidáme pikantní informaci, že tím sponzorem je Základní škola pro děti se specifickými poruchami učení U Boroviček 3 v Praze na Bílé hoře! Ale věc je prostá a není potřeba spekulovat nad úporností ateistické výchovy našich dětí. To už dnes není věc školy.

Žáci naší školy a jejich rodiče akceptovali nápad adoptovat formou sponzoringu nějaké zvíře v pražské ZOO. Z prostředků Spolku přátel školy vybrali tisíc korun za každou třídu na podporu vybraného zvířete.

Jsme malá škola pro sto a něco dětí, a proto byly větší kusy předem diskvalifikovány. Stejně jako ředitel školy Macha a Šebestové i my jsme měli na mysli nějaké menší zviřátko. Ale zatímco Machovi a Šebestové se podařilo díky utrženému sluchátku a Jonatánově statečnosti získat dostatek finančních prostředků na slona, naše děti musely v nelehké koronavirové době k uvolnění celkem 12 tisíc Kč nadchnout i své rodiče. A podařilo se jim to.

Do užšího výběru se tak dostali velemlok čínský, který byl přes svou zjevnou nepodobnost respirátoru KN95 již a priori znevýhodněn, pásovec kulovitý, ďábel medvědovitý a kakadu palmový.

Proběhlo celoškolní hlasování o tom, který ze čtyř uchazečů bude vybrán, aby se stal příjemcem hmotné péče, předmětem hrdosti naší školy a svým způsobem i kamarádem a oblíbencem nás všech. Jestlipak uhodnete, kdo vyhrál?

Categories: Aktuality