Projekt biodiverzita

Autor článku: Petra Procházková 

Dne 18. a 23. 06. jsme v naší škole prožili projektový den věnovaný biodiverzitě. Někteří žáci pojem biodiverzita neznali, ale po ukončení projektu  už snad bude vědět každý, že  jde o přírodní rozmanitost, druhovou pestrost.

Žáci 6. tříd realizovali projekt ve školním areálu. Tvořily hmyzí domečky z přírodních materiálů, které pak za účasti všech zúčastněných pokřtily. Vše samozřejmě bylo pod odborným dozorem.

Sedmé třídy měly projekt zaměřený na ohrožená zvířata, naučnou stezku v areálu školy a rovněž zpracovaly biodiverzitu ve formě vida. Ve videu se žáci věnovali problematice potravního řetězce – potravní pyramida.
Žáci 8. tříd zpracovali téma biodiverzity ve formě prezentací zaměřených na historii a současnost druhové rozmanitosti.

Deváté třídy vytvořily prezentace na téma znečištění vodních toků v ČR,  porovnávaly biodiverzitu společenství lesa před 300 lety s rozmanitostí lesů dnešních a v neposlední řadě se zaměřily na to, jaký vliv mají plasty a ropná znečištění na druhovou rozmanitost na planetě.


Categories: Aktuality