Organizace výuky ve dnech 20. – 22. 12. 2021

Vážení rodiče, 
dovolujeme si Vás informovat o organizaci výuky ve dnech 20.12.-22.12. 2021.
20.12.- 5 vyučovacích hodin projektová výuka (mediální výchova)
21.12.– 4 vyučovací hodiny (taktéž projektová výuka)
22.12.– 4 vyučovací hodiny – Den pro třídu (Vánoční besídka)