I. pololetí 2020/2021
DatumČasAkce
19. 8. – 20. 8.10:00 – 12:00Doklasifikace
24. 8. – 26. 812:00 – 12:00 Team building pedagogických pracovníků – Rochota
25. 8. 11:00 – 13:00Školení – „práce s třídním kolektivem“ – Rochota
31. 8. 9:00 – 11:00Zahajovací pedagogická porada
1. 9. 8:30 – 9:20 Zahájení školního roku (6 ročníky zahájení ve školní jídelně, informační schůzka s rodiči těchto žáků)
2.9. – 4. 9. Adaptační kurz žáků 6. ročníků – chata Stříbrný potok, Krušné hory
2. 9 – 7. 9.8:30 – 11:50 Třídnický systém 7. – 9. ročník (4 vyuč. hod.), návštěva ZOO
od 7. 9. Výuka dle rozvrhu 7. – 9. ročníky
7. 9. 8:30 – 13:306. ročníky třídnický systém (6 vyuč. hod.)
7. 9. – 11. 9. Schůzka SRPŠ a třídní schůzky formou elektronické komunikace (volba do ŠR za p. Soukalovou)
19. 9. Dle dohodyZažít Prahu jinak
25. 9 Den pro třídu (zaměřeno na doplnění výuky)
26. 10. – 30. 10Podzimní prázdniny
23. 11 14:00 – 16:001/4 pedagogická porada
23. 11. – 26.11Dle dohodyKonzultace rodičů prostřednictvím žákovského připojení na MS Teams
27. 1110:00 – 12:00Scholla Pragensis 8. – 9. ročník
Prosinec 2020Prezentace školy (vánoční výrobky – společenský večer zaměstnanců MHMP Výstaviště Praha 7, Holešovice)
21. 12. – 22- 12. Dny pro třídu – Vánoce
23. 12. – 3. 1.Vánoční prázdniny
11. 1. 17:00 Schůzky zákonných zástupců žáků 9. ročníků a žáků ukončujících školní docházku v 8. ročníku (přihlášky na SŠ, účastní se i žáci)
20. 1. do 14:00Uzavření klasifikace a docházky za 1. pololetí
21. 1. Pedagogická rada 1. pololetí
28. 1. Den pro třídu + vysvědčení
29. 1. Pololetní prázdniny
 II. pololetí 2020/2021
Datum ČasAkce
7. 2. – 12. 2.  Lyžařský výcvik – zrušeno
1. 3. – 7. 3.  Jarní prázdniny
19. 3. 8:30 – 12:40Den pro třídu – zrušeno
24. 3 9:00 – 12:00 Den otevřených dveří – zrušeno
25. 3. – 26. 3.  Zápis žáků do projektových okruhů – zrušeno
29. 3. – 31. 3.  Projektová výuka (Můj oblíbený předmět 1. – 4. vyuč. hod.)
1. 4.  Velikonoční prázdniny
2. 4.  Velký pátek
5. 4.  Velikonoční pondělí
19. 4. 14:00 – 15:303/4 pedagogická rada
19. 4. 16:30 Schůzka SRPŠ ve školní jídelně (možná změna z důvodu vládních nařízení)
 19. – 22. 4. 17:00 Třídní schůzky prostřednictvím žákovského připojení na MS Teams
3. 5. 8:30 – 12:40 Den pro třídu
1. 6.  „MDD – Borovičky 2021“ – soutěže zajistí žáci 9. ročníků
21. 6. do 10:00 Uzavření klasifikace a docházky za 2. pololetí
22. 6. 13:15 – 15:00 Pedagogická rada 2. pololetí
24. 6. 8:00 – 13:00Florbalový turnaj
25. 6. – 29. 6. 8:30 – 11:50 Třídnický systém (4 vyuč. hod.)
30. 6.  Ukončení školního roku – VYSVĚDČENÍ (1 vyuč. hod.)