HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023    
  I. POLOLETÍ   
DATUM ČAS ČINNOST
24.08.2022 9:00-11:00 ÚVODNÍ PORADA, PROŠKOLENÍ PRÁCE S DĚTMI SPEC. PED. 
24.08.2022 11:00 OPRAVNÉ ZKOUŠKY
25.08.-26.8.2022 9:00-12:30  PŘÍPRAVA TŘÍD A ŠKOLY NA VÝUKU
29.8.-31.8. 2022 8:00-16:00 TEAM BUILDING PRACOVNÍKŮ ŠKOLY – KRKONOŠE
01.09.2022 8:30 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 7.-9. ROČNÍK VE TŘÍDÁCH
01.09.2022 9:00 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V JÍDELNĚ 6. ROČNÍK 
2.9.- 5.9. 2022 8:30-11:50 TŘÍDNICKÝ SYSTÉM 7.-9. ROČNÍK
02.09.2022 8:30-11:50 ADAPTAČNÍ PROGRAM 6. ROČNÍK, OKOLÍ ŠKOLY
5.9.-7.9. 2022 8:30-15.30  ADAPTAČNÍ KURZ 6. ROČNÍK , ŠTĚDRONÍN
06.09.2022 DLE ROZVRHU VÝUKA DLE ROZVRHU 7.-9. ROČNÍK / CELÝ TÝDEN BEZ ODPOLEDNÍHO VYUČOVÁNÍ
08.09.2022 8:30-13:30 TŘÍDNICKÝ SYSTÉM 6. ROČNÍK
09.09.2022 DLE ROZVRHU VÝUKA VŠECH TŘÍD DLE ROZVRHU
12.09.2022 14:15-15:15 PORADA: INFO Z ADAPTAČNÍHO KURZU, PŘÍPRAVA NA TŘ. SCHŮZKY
12.09.2022 16:30-17:00 SCHŮZKY SRPŠ
12.09.2022 17:00-18:00 ÚVODNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY 
28.09.2022   STÁTNÍ SVÁTEK 
29.09.2022 8:30-11:50 DEN PRO TŘÍDU
17.10.-18.10.2022   PŘEDSTAVENÍ PROJEKTOVÝCH OKRUHŮ UČITELI / REKLAMA-LETÁKY/
19.10.-21.10. 2022   ZÁPIS ŽÁKŮ DO PROJEKTOVÝCH OKRUHŮ
24.10.2022 8:30-12:40 PROJEKT VODA 
25.10.2022 8:30-12:40 PROJEKTOVÁ VÝUKA 1. ÚVOD A SEZNÁMENÍ
26.10.-27.10 2022   PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
28.10.2022   STATNÍ SVÁTEK 
16.11.2022 8:30-11:50 DEN PRO TŘÍDU
17.11.2022   STÁTNÍ SVÁTEK
18.11.2022   ŘEDITELSKÉ VOLNO
21.11.2022 14:15-15:30 1/4 PEDAGOGICKÁ RADA
21.11.2022 16:30-18:30 KONZULTACE RODIČŮ
1.12.-15.12. 2022   CHARITATIVNÍ SBÍRKA NA SKUTEČNÝ DÁREK, ZAJISTÍ INDRA
05.12.2022 5.-6. VYUČ. HOD MIKULÁŠ, ZAJISTÍ 9. ROČNÍK 
5.12.-9.12. 2022   SBÍRKA KRMIVA PRO ÚTULEK KOČEK, ZAJISTÍ DOLEJŠÍ
12.12.2022 14:15-15:15 PROVOZNĚ PEDAGOGICKÁ RADA, ROZHODNUTÍ O PRODLOUŽENÍ DOCH. ŽÁKŮ 8. ROČ. 
19.12.2022 17:00-19:00 VÁNOČNÍ JARMAR, AUKCE OBRAZŮ- KD BÍLÁ HORA 
20.12-21.12.2022 8:30-12:40 PROJEKTOVÁ VÝUKA 2.-3.
22.12.2022 8:30-11:50 DEN PRO TŘÍDU 
23.12.2022-2.1.2023   VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 
03.01.2023 DLE ROZVRHU ZAHÁJENÍ VÝUKY PO PRÁZDNINÁCH
09.01.2023 17:00 SCHŮZKA ZÁK. ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ A ŽÁKŮ UKONČUJÍCÍCH V  8. ROČ. ŠK. DOCH.
25.01.2023 DO 12:00 UZAVŘENÍ KLASIFIKACE 1. POLOLETÍ
26.01.2023 14:15- 15:30 1/2 PEDAGOGICKÁ RADA
31.01.2023 8:30-11:50 DEN PRO TŘÍDU A PŘEDÁNÍ POLOLETNÍHO VÝPISU (oběd bageta)
  II. POLOLETÍ   
03.02.2023   POLOLETNÍ PRÁZDNINY
6.2.-10.2. 2023   JARNÍ PRÁZDNINY
24.02.2023 8:30-12:40  PROJEKTOVÁ VÝUKA 4.
26.2.-3.3. 2023   LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
06.03.2023 14:15-15:15  ODPOLEDNÍ PROVOZNĚ PEDAGOGICKÁ RADA
10.03.2023 8:30-11:50 DEN PRO TŘÍDU
3.4.-4.4. 2023 8:30-12:40 PROJEKTOVÁ VÝUKA 5.-6. 
05.04.2023 8:30-11:50 DEN PRO TŘÍDU
06.04.2023   VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
7.4, 10.4. 2023   VELIKONOČNÍ SVÁTKY
24.04.2023 14:15-15:30 3/4 PEDAGOGICKÁ RADA
05.05.2023 8:30-11:45 ORIENTAČNÍ ZÁVOD – OBORA HVĚZDA ( oběd bageta)
09.05.2023 8:30-12:40 PROJEKTOVÁ VÝUKA 7. DOKONČENÍ PROJEKTU – VÝSTUPY
01.06.2023 8:30-11:50 DĚTSKÝ DEN , ZAJISTÍ 9. ROČNÍK
21.06.2023   UZAVŘENÍ KLASIFIKACE 2. POLOLETÍ DO 10 H
22.06.2023 13:15-15:00 2/2 PEDAGOGICKÁ RADA /  5. VYUČ. HODIN – PŘEDÁNÍ UČEBNIC 4.-5. VYUČ.H.
23.06.2023 7:45-13:30  CELOŠKOLNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ
26.6.-29.6. 2023 8:30-11:50 TŘÍDNICKÝ SYSTÉM/ ŠKOLNÍ VÝLETY
29.06.2023 17:00-18:00 ROZLOUČENÍ S DEVÁTÝM ROČNÍKEM – KD BÍLÁ HORA
30.06.2023 8:30-9:10 ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ – UKONČENÍ ŠK. ROKU

Změna plánu vyhrazena dle potřeb a zájmu školy!