Kroužky


KLUB DESKOVÝCH A LOGICKÝCH HER

Pod vedením Mgr. Zuzany Dolejší a Mgr. Ireny Prokopové (pro žáky všech ročníků).
Kroužek se zaměřuje na trénování paměti, prostorové orientace, soustředění, pozornosti, logického myšlení a porozumění čtenému textu.

JÓGA + ZDRAVOTNÍ TV

Pod vedením Mgr. Ireny Prokopové (pro žáky všech ročníků).

RELAXAČNÍ ZÓNA

Pod vedením asistentů Timey Medkové a Josefa Pősingera (pro žáky všech ročníků).
Zde se mohou žáci sejít a něco si zahrát, pokecat či jen tak sedět a čučet.

DRAMATICKÝ KROUŽEK

Pod vedením asistentů Timey Medkové a Josefa Pősingera (pro žáky všech ročníků).

Doučování


ČESKÝ JAZYK 

Doučování – Mgr. Lucie Hollmannová

8. ročníky  středa 14:00 – 15:00
6. ročníky čtvrtek 14:00 – 15:00

Doučování – Mgr. Barbora Jandová

7. ročníky  úterý 14:00 – 15:00
9. ročníky čtvrtek 14:00 – 15:30

ANGLICKÝ JAZYK

Doučování – Mgr. Štěpán Wagner

6. ročníky  středa 14:00 – 15:00

MATEMATIKA

Doučování –  Mgr. Tomáš Pšenčný

7. ročníky  úterý 14:00 – 15:00
8. ročníky čtvrtek 14:00 – 15:00
9. ročníky  středa 14:00 – 15:00

Doučování – Josef Pősinger

8. ročníky čtvrtek 14:00 – 15:00

Doučování – Bc. Tomáš Zámečník

7. ročníky  středa 14:00 – 15:00


DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

DDM Praha 6 přímo v areálu školy nabízí dětem, mládeži, jejich rodičům  i ostatním velké množství pravidelných kroužků. Více informací zde.