Spolek rodičů a přátel ZŠ U Boroviček – IČO: 03901220, se sídlem Velvarská 1699/29, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 62184.

Číslo účtu pro zasílání příspěvku 500,- je: 2900800811/2010 – do poznámky prosím uveďte jméno a třídu dítěte.